Executive coaching

Coaching tarjoaa kokeneille johtajille tilan reflektoida ja laajentaa omaa ajattelua. Coaching on vaikuttava matka itseensä, täynnä oivalluksia ja tietoisuuden syventämistä.

Poikkeuksellinen johtajuus on enemmän kuin tulosten aikaansaamista ja huippusuorittamista. Johtajuudessa on kyse luonteesta, standardien asettamisesta ja siitä kuka olet. On kyse visiosta, rohkeudesta ja suoraselkäisyydestä. Vaikuttava johtajuus syntyy siitä miten ajattelet ja kuka ihmisenä olet.

Sinun kasvusi tukemiseen omistautuneen, luottamuksellisen ja puolueettoman ammatticoachin tuella, voit tutkia ajatuksiasi ja sitä kuka olet tai mitä haluat seuraavaksi saavuttaa, tehdä tai olla. Coach toimii kumppaninasi taitavan dialogin kautta yhdessä oppien ja tutkien ja tekee tarkkaavaisia interventioita ja haastaa sinua kohti tavoitteitasi.

Henkilökohtaisen valmennuksen avulla pystyt lisäämään:

 • Tietoisuutta omasta päätöksenteosta
 • Tietoisuutta omista onnistumisen strategioista
 • Tavoitteiden, päämäärien ja vision selkeyttä
 • Johtamistyön laatua
 • Keinoja saavuttaa parempia tuloksia
 • Keskittymistä
 • Motivaatiota
 • Tuottavuutta
 • Uskoa omiin kykyihin ja onnistumiseen
 • Työtyytyväisyyttä
 • Kuka olet

Henkilökohtainen valmennus tukee sinua sekä saavuttamaan tavoitteesi että paremman johtajuuden ja elämänlaadun.

Coaching kieli on suomi tai englanti. Coaching tapaamiset toteutetaan joko asiakkaan tiloissa tai virtuaalicoachingina.

Ehdota tapaamista

Esimerkkejä tavallisista coaching aiheista:

 • Halu nostaa johtamisen tasoa
 • Uusiin vastuisiin valmistautuminen
 • Merkityksellisen työn kirkastaminen
 • Tarve varmistaa onnistuminen huippusuorituksen jälkeen
 • Hallitustyön tehostaminen
 • Haasteellisen liiketoiminnan johtaminen
 • Yksittäisen päätöksenteon loppuunsaattaminen
 • Uuden urasuunnitelman kirkastaminen
 • Yksittäisen johtamishaasteen haltuun saaminen ja toimenpiteiden suunnittelu
 • Uuden organisaation tai johtoryhmän rakentaminen
 • Oman johtamisen kehittäminen
 • Muutoksen johtaminen
 • Ajanhallinta ja oman työn organisointi
 • Oma jaksaminen ja parempi työkuorman hallinta
 • Tasapainon löytäminen työn ja yksityiselämän välille
 • Henkilökohtainen kasvu ja sen suunnittelu
 • Ammatillisen tai henkilökohtaisen elämänmuutoksen työstäminen
”Sometimes you need to look beyond, to see.
Sometimes you need to stand in silence, to hear.
Sometimes you need to get imprisoned by your beliefs, to break free.
Sometimes you need to walk in the dark, to appreciate light.
Sometimes you need to dream crazy, to achieve amazing.
… Most times, you need someone, that coaches you to do this.” – NonnaElä todeksi johtajuus, jolla liiketoimintasi menestyy!

Adaren coachingilla on 100% tyytyväisyystakuu.
Jos et koe coaching tapaamisen tukevan kasvuasi,
tapaamisen hinta palautetaan sinulle 100%.