Executive coaching

Ammatticoachin tuella löydät uusia keinoja ja näkökulmia, joilla saat aikaan parempia tuloksia. Valmentaja haastaa ja innostaa sinua maksimoimaan henkilökohtaisen ja ammatillisen potentiaalisi. Executive coach on luottamuksellinen kumppani kokeneelle johtajalle, ajatuksia herättävässä ja luovassa prosessissa, jonka aikana voit kirkastaa ajatuksiasi ja tavoitteitasi sekä löydät uusia menetelmiä niiden saavuttamiseen.  

Valmentaja on johtajuuden ja valmentamisen erityisosaaja. Hän on kouluttautunut ja kokenut kuuntelemaan, havaitsemaan, ja mukauttamaan lähestymistapansa juuri sinun tarpeisiin.

Henkilökohtaisen valmennuksen avulla pystyt lisäämään:

 • Tavoitteiden, päämäärien ja vision selkeyttä
 • Johtamistyön laatua
 • Keinoja saavuttaa parempia tuloksia
 • Keskittymistä
 • Tietoisuutta omasta päätöksenteosta
 • Tietoisuutta omista onnistumisen strategioista
 • Motivaatiota
 • Tuottavuutta
 • Uskoa omiin kykyihin ja onnistumiseen
 • Työtyytyväisyyttä

Henkilökohtainen valmennus tukee lyhyellä aikavälillä sinua saavuttamaan tavoitteesi ja pitkällä aikavälillä paremman johtajuuden ja elämänlaadun.

Coaching kieli on suomi tai englanti. Coaching tapaamiset toteutetaan joko asiakkaan tiloissa tai puhelincoachingina.

Ehdota tapaamista

Esimerkkejä tavallisista coaching aiheista:

 • Uusiin vastuisiin valmistautuminen
 • Hallitustyön tehostaminen
 • Haasteellisen liiketoiminnan johtaminen
 • Yksittäisen päätöksenteon loppuunsaattaminen
 • Uuden urasuunnitelman kirkastaminen
 • Yksittäisen johtamishaasteen haltuun saaminen ja toimenpiteiden suunnittelu
 • Uuden organisaation tai johtoryhmän rakentaminen
 • Oman johtamisen kehittäminen
 • Muutoksen johtaminen
 • Ajanhallinta ja oman työn organisointi
 • Oma jaksaminen ja parempi työkuorman hallinta
 • Tasapainon löytäminen työn ja yksityiselämän välille
 • Henkilökohtainen kasvu ja sen suunnittelu
 • Elämänmuutoksen työstäminen
 • Merkityksellisen työn kirkastaminen
Sometimes you need to look beyond, to see.

Sometimes you need to stand in silence, to hear.

Sometimes you need to get imprisoned by your beliefs, to break free.

Sometimes you need to walk in the dark, to appreciate light.

Sometimes you need to dream crazy, to achieve amazing.

… Most times, you need someone, that coaches you to do this.

Elä todeksi johtajuus, jolla liiketoimintasi menestyy!

Adaren coachingilla on 100% tyytyväisyystakuu.
Jos et koe coaching tapaamisen tukevan kasvuasi,
tapaamisen hinta palautetaan sinulle 100%.