Johtoryhmävalmennus

Johtoryhmävalmennus johtoryhmälle, joka on valmis tekemään poikkeuksellisia tekoja ja saavuttamaan poikkeuksellisia tuloksia.

Menestynyttä yritystä johtaa tiimi, jossa

 • Vallitsee syvä luottamus
 • Focusta johdetaan
 • Päätöksenteko on tehokasta
 • Strateginen ajattelu on kehittynyttä
 • Vuorovaikutustyyli on vaikuttavaa
 • Käytetään puhdasta johtajuuden ja toiminnan kieltä
 • Kannetaan vastuu
 • Eletään johtajuuden identiteettiä
 • Johdetaan muutosta ja suoritusta johdonmukaisesti


 • Johtoryhmävalmennukset räätälöidään aina palvelemaan parhaiten asiakkaan tarpeita. Valmentajana johtajuuden oivalluttamisen edelläkävijä Nonna Babitzin.

  Ota yhteyttä


  Pohditaan yhdessä miten voimme tukea johtoryhmäsi menestystä!

  Poikkeukselliset teot ja tulokset syntyvät poikkeuksellisella johtajuudella.

  A dare to be MAHTAWA!™

  Johtoryhmävalmennuksilla on 100% tyytyväisyystakuu.
  Jos johtoryhmä ei koe saavansa valmennuksesta tukea
  jo ensimmäisellä kerralla, valmennushinta palautetaan 100%.