Palautteita asiakkailta

Executive coaching asiakkailta

”I have found the coaching process surprisingly positive both professionally and personally. Nonna Babitzin has been my coach during the past months. She is insightful, intelligent and professional. She has been able to help me see underlying issues I have been dealing with, and has provided open and confidential coaching help for me. Nonna’s coaching approach is persistent, and yet sensitive. This has worked well for me. This process has helped me to prioritize both professional and personal issues, and has helped me to dig deeper into my priorities. In addition, the coaching process has given some structure and accountability to my work. Overall, the coaching has been an important part of development for me during a period of transition in my life. I think the coaching process is particularly useful for anyone facing period of significant transitions professionally or personally. I recommend both the coaching process and Nonna for anyone considering leadership coaching.”
— Heikki Rinne, CEO, Halton Group Ltd, (USA)

”Nonna valmensi yksikkömme johtotiimiä, ja tämän seurauksena innostuin itse ottamaan vielä lisäoppia henkilökohtaisten coaching-sessioiden muodossa. Coaching ajoittui tilanteeseen, jossa sekä yksikössämme että osastollani suunniteltiin ja toteutettiin merkittäviä muutoksia. Nonnan avulla muutosprosessin todellisia kipukohtia ja niiden juurisyitä saatiin avattua ja löydettiin keinoja, jotka tukivat paitsi itse muutosta niin antoivat itselleni lisävoimavaroja haastetilanteiden käsittelyyn. Coachingin tuloksena pääsin myös kokonaisuudessaan parempaan tasapainoon itseni ja johtamistyöni kanssa. Nonna ei päästä ketään helpolla eikä tyydy kaavamaisiin ratkaisumalleihin, ja juuri tämä on hienointa Nonnan valmennuksissa. Voin lämpimästi suosittella Nonnaa valmentajana.”

— Maarit Waskilampi-Kuikka, CIO, ICT ja tuotantotekniikka, YLE (Finland)

“We give Nonna Babitzin our best recommendations after a very successful coaching of our manager. The results are remarkable and we have received so many useful tools for the future development of our manager as well. Nonna is excellent at reading people. She understands how to tailor the coaching to fit the individual person she’s working with and has a remarkable skill to support self reflection and self development”

— Anja Pajor, CEO, Dubberman (Denmark)

”Johtaminen on taitolaji. Hyvästä johtajasta erinomaiseksi johtajaksi kasvaminen se vasta taitoa ja tahtoa vaatiikin. Siihen tarvitaan sopivia henkilökohtaisia ominaisuuksia ja kovaa johtajakokemusta sekä todellista ja jokapäiväistä halua kehittyä johtamisessa ja johtajana. Säännöllisin väliajoin on hyvä pysähtyä ja arvioida omia aikaansaannoksiaan ja itseään johtajana. Hyvä itsetuntemus ei yksin riitä. Ammattitaitoinen ja kokenut kouluttaja, henkilökohtainen mentori pystyy avaamaan Sinulle uusia ovia, joita et ole aikaisemmin havainnut tai edes tiennyt olevan olemassakaan. Nonna on tässä työssä korvaamaton kartta ja kompassi yhtäaikaa. Suosittelen lämpimästi Nonnaa Sinulle – johtaja, joka haluat vahventaa johtajaosaamistasi sekä nousta sen ratkaisevan askeleen eteenpäin itsesi kehittämisessä ja urallasi.”

— Jari Partanen, Pääsihteeri, Keskustan eduskuntaryhmä, Suomen eduskunta (Finland)

”Aloitin coachingin prosessin Nonnan kanssa vaiheessa, jossa liiketoimintamme oli suuren muutoksen edessä. Koko liiketoiminnan luonne muuttui merkittävästi ja organisaatio kasvoi moninkertaiseksi. Muuttuvassa liiketoiminnassa tuli jatkuvasti eteen uusia ja usein jopa yllättäviä tilanteita, joihin en ennen ollut joutunut. Nonna sai minut miettimään toimintatapaani tässä täysin uudessa toimintaympäristössä. Hän tuki minua selkeyttämäään tarvittavat askeleet ja konkretisoimaan tavoitteiden asettamista. Nonna pystyi haastamaan minut ja kaivamaan esiin sellaisia ajattelumalleja, joita en ennen coachingin aloittamista ollut edes ajatellutkaan. Coaching prosessin tuloksena johtamistyylini muuttui huomattavasti parempaan suuntaan. Vaikuttavuus näkyy myös merkittävänä arvosanojen paraneminen UPM:n vuotuisessa henkilöstötyytyväisyys kyselyssä, jossa alaiset voivat anonyymisti kommentoida firman strategiaa ja johtoa sekä suoria esimiehiä. Nonna on erittäin ammattitaitoinen valmentaja, suosittelen häntä lämpimästi kenelle tahansa johtajalle, joka haluaa kasvaa johtajana.”

— Petri Kukkonen, Vice President, Biofuels, UPM-Kymmene Oyj (Finland)

”Olen työskennellyt tiiviisti Nonna Babitzinin kanssa oman vastuualueeni liiketoiminnan sekä henkilökohtaisten voimavarojen ohjaamiseen liittyvän coachingin kautta. Nonna on toiminut valmentajanani (coachina) erittäin menestyksekkäästi ja saanut minut aktiivisesti työstämään omia juurtuneita käsityksiäni ja toimintamallejani sekä sitä kautta kehittymään paremmaksi johtajaksi ja ihmiseksi. Olen kokenut Nonnan otteen olevan todella ammattimainen ja tuloksia aikaan saava tässä coachin roolissa. Katson saaneeni itselleni ja myös työnantajani näkökulmasta coachingista merkittävää hyötyä oman henkilökohtaisen kehittymisen ja tuloksellisen johtamisen toteutumiseksi. Olen todella kiitollinen Nonnan panoksesta tämän kehittymisen mahdollistajana! Suosittelen lämpimästi Nonna Babitzinia kenelle tahansa johtajalle sekä henkilökohtaisen coaching roolissa, että myös erilaisten johtamiseen liittyvien valmennusten vetämisen alueilla.”

— Jyrki Oksala, Vice President, Application Platform Services, Tieto Oyj (Finland)

”Nonna kysyi oikeat kysymykset ja haastoi minua muuttamaan käytöstäni. – Tuntuu, että olen nyt elämäni herra!”

— Jouni Toijala, Director, Head of Nokia Europe, Middle East and Africa 3rd Party Developer Organization, Nokia UK ltd. (United Kingdom)

”Coaching avasi minulle aivan uusia menetelmiä oman johtajuuden kehittämiseen. Prosessi haastaa arvioimaan omaa johtajuutta uudenlaisista näkökulmista, katsomaan totuutta silmiin ja haastamaan itseä kehittymään lisää ja lisää arjen johtamistilanteissa. Minulle coaching toimi porttina oman johtajuuden uudenlaiseen arvioimiseen ja sitä kautta jatkuvaan kehittymiseen. Sain eväitä etenkin haastaviin vuorovaikutustilanteisiin, yhteistyön kehittämiseen, esimies- alaisviestintään sekä arjen rutiineihin (kurinalaisuus, aikatauluttaminen, tietotulvan hallitseminen). Nonnan tapa ohjata ajattelua oikeanlaisilla kysymyksillä käynnisti minussa prosessin, jonka seurauksena löysin johtajuudestani keskeisiä kehityskohteita ja aloin päästä jyvälle siitä, miten niiden kanssa tulen toimeen ja miten käännän löytämäni kehityskohteet askel askeleelta vahvuuksiksi. Kasvoin ihmisenä ja uskon, että se näkyy niin työssä kuin vapaa-ajalla. Tämä matka on minulla vasta alussa, mutta coachingin eväillä tiedän, miten tietäni haluan kulkea. Coaching vaikuttaa ajatusten kautta tekoihin ja tuloksiin. Olen iloinen siitä, että sain prosessista myös lisää työkaluja omien alaisteni kasvun tukemiseen, vain sitä kautta saamme organisaatioon erinomaista johtajuutta ja vahvan johtamiskulttuurin, joka ei tuulessa taivu. Suosittelen prosessia kaikille, jotka ovat valmiita laittamaan itsensä ihmisenä ja johtajana 100% peliin. Kaikille, jotka haluavat löytää johtajuuden syvemmän tason ja oman johtajuutensa taustalla olevat arvot. Minun kohdallani prosessi vahvisti entisestään ajatusta johtamisesta kutsumustyönä. Suosittelen coachingia myös johtajille, jotka tarvitsevat ohjausta haastavassa elämäntilanteessa. Omalla kohdallani haastava tilanne niin työ- kuin yksityiselämässä olisi saattanut johtaa uupumiseen ilman tätä coaching prosessia. Nyt sain molemmilla osa-alueilla apua ja tukea, mikä piti haastavimmissakin käänteissä nenäni pinnan päällä. Lämmin kiitos tästä Nonnalle!”

— Tuulikki Parkkonen, ‎Head of Unit, Claims Customer Service, Fennia (Finland)

”Nonna toimi coachinani. Hän auttoi minua vaikuttamistaitojen kehittämisessä hyvin tuloksin. Sain lisäarvoa työhöni tästä coachingista. Lopputuloksena kykyni olla enemmän proaktiivinen ja luotettu liiketoiminta kumppani on kasvanut valtavasti. Suosittelen Nonnaa coachina.”

— Mikko Mäki-Tuuri, Director, HR, UPM-Kymmene Oyj (Finland)

”Nonna osasi oikealla tavalla haastaa ja viedä minut epämukavuusalueelle – näin pääsin aidosti ja nopeasti ongelman todelliseen ytimeen. Sain paljon syvyyttä ja uusia ulottuvuuksia ajatteluuni, mutta myös konkreettisia ja heti käyttöön otettavia työkaluja omaa muutosmatkaani vauhdittamaan. Voin lämpimästi suositella Nonnaa vaativien henkilökohtaisten muutoshaasteiden ja johtamiseen liittyvien probleemien sparraukseen – helpolla et tule pääsemään mutta se tekee palkinnosta sitäkin arvokkaamman!”

— Mika Kivimäki, Senior Vice President, Tuotekehitysjohtaja, OP-Pohjola Oy (Finland)

”Coachingissa käsiteltyjen haasteiden juurisyyt tulivat selkeämmin esiin ja kokonaisuus näkyi kirkkaammin. Coaching vaikutti kokonaisvaltaisesti ajatteluun, tekoihin ja tuloksiin. Priorisoinnin ja tasapainon kautta vahvasti työorientoituneesta suhtautumisesta huolimatta sain pienillä muutoksilla suuria vaikutuksia myös siviilielämään ja tätä kautta vielä lisää tehoja töihin. Ajattelussa tuli selkeä kirkastuminen valintojen merkityksessä. Enää ei ole mitään selityksiä. Uskon pääseväni hyviin tuloksiin nyt helpommin. Erityisesti voi suositella Nonnaa henkilöille, joilla on halua kehittyä eriomaisesta vieläkin paremmaksi. Pysähtyä hetkeksi ja saada uusia ajatuksia sekä vahvistusta jo tulleille opeille. 15 vuoden vaativien esimies- ja projektitehtävien kokemuksella sekä paljon nähneenä voin rehellisesti sanoa, että Nonna on oikeasti loistava hommassaan. Häneen sijoitetut panostukset on erinomainen investointi.”

— Joel Siikanen, Head of Manufacturing, Suunto Oy (Finland)

”En ole koskaan ollut coachattavana aiemmin. Olen sen kautta löytänyt jotain aivan uutta johtajuuteeni. Coachingin aikana löysin ja oivalsin täysin uudenlaisia tapoja ja näkökulmia asioihin, joita tiimini kanssa kohtaan päivittäin. Asioista syntyi oivalluksen kautta elämyksiä. Kokemus oli häkellyttävän voimakas. Sen vuoksi tuntuu hyvältä, että juuri Nonna toimi coachinani ja johdatti minut määrätietoisen turvallisesti kohti oivalluksia.”

— Matti Vesala, Vice President, Telecom, Media & Entertainment and Energy & Utilities Finland & Baltics, Tieto Oyj (Finland)

”Parhaimmillaan coaching tuntuu rennolta juttelulta, mutta jossa ammattitaitoinen coach, kuten Nonna, osaa johtaa keskustelua oikeaan suuntaan; pitäen mielessä coachingin tavoite. Keskustelun aikana alat ymmrätää eri asioiden yhteyksiä ja löydät uusia näkökulmia miten ratkaista asioita ihan uudella tavalla. Meidän coaching sessioissa Nonna on onnistunut luomaan ilmapiirin, joka rohkaisee uutta ajattelua ja päivittäisjohtamisen haasteiden kohtaamista. Keksit ratkaisut itse, mutta ammattitaitoinen coach auttaa sinua yhdistämään pisteet ja asettamaan enemmän rakennetta ja näkökulmia ajattelumalleihisi. Voin lämpimästi suositella Nonnaa kenelle tahansa haastavassa johtamisasemassa olevalle, joka haluaa laajentaa omia ajattelumalleja ja löytää uusia näkökulmia.”

— Vesa Rantala, Country manager, Tieto (India)

”Kokonaisuutena valmennus oli tehokas, henkilökohtainen ja tuloksiin johtanut kasvujakso. Valmennuksen lopputuloksena vaikeiden asioiden ratkaisuun tuli selkeä toimintatapa. Käyttäytymiseni vaikeissa kohtaamis- ja ongelmatilanteissa parani huomattavasti. Opin uuden tavan välttää mikromanageerausta ja antaa enemmän vastuuta suorille alaisilleni. Olen tietoisesti siirtynyt enemmän taktiseen ja strategiseen johtamiseen ja pyrin nyt välttämään ruohonjuuritason puuttumista päivittäisissä asioissa. Myös kokouskäytäntöihini tuli terävyyttä ja selkeyttä. Valmennuksen pohjana toimi myös erinomainen kirjallinen aineisto. Yksi tärkeä seikka valmennuksen vaikuttavuudesta oli työtoverien huomiot käyttäytymiseni muuttumisesta positiivisempaan ja rakentavampaan suuntaan. Eli olen sisäistänyt opit ja vienyt ne käytäntöön => muutos on ollut ulkopuolisten havaittavissa. Kaiken kaikkiaan paras valmennus koko työurani aikana. Suosittelen vastaavanlaista henkilökohtaista valmennusta kaikille johtavassa asemassa oleville henkilöille, jotka joutuvat työssään vaikeiden tilanteiden ja asioiden eteen, tai tarvitsevat päivittäisen työskentelynsä tehostamista.”

— Matti Nordberg, Director, Seikku Sawmill, UPM-kymmene Oyj (Finland)

”Suosittelen coachausta koska se auttaa omien ajatusten ja ongelmien jäsentämisessä kaiken kiireen keskellä. Jokaiselle pitäisi tarjota mahdollisuus business coachaukseen vähintään joka toinen vuosi!”

— Anu Koskimäki, Director, Baltic Department Stores, Stockmann Oyj (Latvia)

”Olin erittäin tyytyväinen coaching prosessiin. Nonnan kanssa oli helppo keskustella ja coaching selkeytti ajatuksiani ja toi uudenlaista kulmaa liiketoiminnan johtamiseen. Nonna on aika vaativa valmentaja, eikä antanut periksi vaan vaati minua haastamaan omaa ajattelua ja saamaan tuloksia aikaan. Ylitin tavoitteeni coachingin avulla ja suosittelen ehdottomasti Nonnaa kokeneemmille johtajille, joilla on halu uusiutua ja selkeyttää omia ajatuksia.”

— Jyri Pohja, Managing Director, Ibas Kroll Ontrack Oy (Finland)

”Minulla on ollut ilo saada olla Nonnan coachattavana. Coaching prosessin aikana olen oivaltanut useita mahdollisuuksia, tekniikoita ja tapoja toimia, joiden avulla kommunikoida, arvioida vaihtoehtoja, saavuttaa tavoitteita ja kehittää itseäni niin ammatillisesti kuin henkilökohtaisesti. Nonna on erittäin tarkkanäköinen ja ammattitaitoinen coach, hänellä on syvä osaaminen johtajuudesta. Silti hän ohjaa hienovaraisesti ja antaa runsaasti tilaa yksilölliseen oppimiseen ja oivaltamiseen. Opin ymmärtämään oman potentiaalini ja pystyin määrittelemään konkreettiset askeleet tulevaisuudelle. Coachingista saatu hyöty on ollut valtava verrattuna tehtyyn investointiin, sekä minulle henkilökohtaisesti että liiketoiminnallemme. Coaching keskustelut ovat olleet erittäin miellyttäviä, Nonna on aina pitänyt focuksen ja määrätietoisesti tukenut minua saavuttamaan tavoitteeni. Suosittelen todella lämpimästi Nonnaa ja hänen työtään kenelle tahansa, erityisesti pysähtymisen ja uudenlaisen ympärilleen katsomisen tarpeessa olevalle: coaching tarjoaa hienon mahdollisuuden kehittyä, saada rakennetta ajatuksiin ja uusia näkökulmia.”

— Heli Laumola, Development manager, Biofuels, UPM-Kymmene Oyj (Finland)

”Coaching was encouraging questioning oneself, so that I started really thinking… I truly enjoyed it through and through! Coaching helped me both personally and was very beneficial for the company. Coaching made me re-think about my constraints, assumptions, capabilities and change the way of addressing and using these to make life simpler. This process helped me get out of the comfort zone and venture into newer areas.”

— Arnavaaz Khan, Manager, Global Delivery Excellence, Tieto (India)

”Nonnan coachattavana oleminen on ollut hieno kokemus. Positiivisella ja määrätietoisella tavallaan Nonna on haastanut ajatteluani aina tarttuen minulle keskeisimpiin ydinasioihin. Olen todella nauttinut Nonnan coachattavana olosta ja uusien näkökulmien löytämisestä erilaisiin ammatillisiin aiheisiin. Minusta tuntuu, että ajatteluni ja focuksen hallintani on kehittynyt merkittävästi coaching prosessin aikana.”

— Kristiina Hämäläinen, Manager, Pulp, UPM-Kymmene Oyj (Finland)

”Tiedätkö mihin kaikkeen pystyt? Coaching prosessi auttoi pysähtymään ja katsomaan asioita uudesta suunnasta. Coaching helpotti priorisointia ja kirkasti omaa focusta niin työelämässä kuin myös yksityiselämässä ja selkeytti myös näiden yhteyttä. Prosessi vahvisti myös luottamusta omaan potentiaaliin ja asioiden syntymiseen. Nonnan avulla coaching prosessi oli moottori ja antoi tilaa asioiden jäsentämiselle ja tarkentamiselle sekä uskallukselle nähdä vieläkin pidemmälle isompaan kuvaan. Syntyi konkreettinen polku mielikuvista toimenpiteiksi, joita oli helppo lähteä toteuttamaan. Nonna on erittäin ammattitaitoinen coach, ja hänen lähestymistapansa on luottamusta herättävää. Hänen johtamiskokemus ja herkkyys toi coaching prosessiin arvokkaan lisän. Coaching prosessista saadut hyödyt ovat hyvin moniulotteisia ja moninkertaisia tehtyyn investointiin verrattuna. Prosessin aikana terävöitin focuksen työhöni ja toimin nyt entistä tehokkaammin ja motivoituneemmin työssäni. Minulle suositeltiin Nonnaa sanoilla, että hän on ”yksi parhaista ja suosittelen häntä lämpimästi”. Oman kokemukseni perusteella on todella helppo olla samaa mieltä. Kun haluat selvittää mihin kaikkeen pystyt, niin ota yhteyttä Nonnaan!”

— Jussi Jalasjoki, Director, Business and Sales development, Tieto Oyj (Finland)

”Coaching on totisesti tukenut kasvuani sekä ammatillisesti että henkilökohtaisesti. Jokaisen Nonnan kanssa käydyn coaching session jälkeen olen tuntenut itseni niin vahvaksi ja focusoiduksi. Lopetin jopa tupakoinnin, tupakoituani yli 10 vuotta. Eikä se ollut edes vaikeaa. Näissä coaching sessioissa olen pystynyt pistämään asiat tärkeysjärjestykseen, focusoitumaan tärkeisiin asioihin ja olen lopettanut ”kaiken tekemisen yhtäaikaa”. Nonna todella haastoi minua tekemään töitä ajatusteni kanssa näissä sessioissa ja välillä se oli vaikeaa, mutta silti niin palkitsevaa. Koen, että minulla on nyt enemmän rohkeutta ilmaista itseäni, tehdä päätöksiä ja tuottaa tuloksia. Nyt pysähdyn lähes päivittäin pohtimaan omia ajatuksia ja käytöstä johtajana. Olen kiitollinen johtajuuden kasvusta ja suosittelen ilomielin Nonnaa valmentajana kenelle tahansa johtajalle, joka haluaa loistaa.”

— Minna Halmetoja, Manager, Tieto Oyj (Finland)

”Coaching Nonnan kanssa on ollut erittäin arvokasta minulla useasta syystä. Olen oivaltanut mitkä esteet jarruttavat minua. Nonnan tunneäly, rehellisyys ja luottamus ovat olleet avaintekijöitä ja auttaneet minua ymmärtämään vahvuuteni mutta myös kehityskohteeni johtajana. Minulla on nyt parempi ymmärrys omista toimintamalleista, unelmista ja uramahdollisuuksista. Olen vakuuttunut, että coaching tuki kasvuani johtajana ja valmisti minua tulevaisuutta varten. Suosittelen ilolla Nonnaa, hän voi tukea sinuakin oivaltamaan mikä sinulle todella on tärkeää ja miten saavutat tavoitteesi oikeiden tekojen kautta. Kiitos Nonna!”

— Nina Kähönen, Customer Director, Tieto Oyj (Finland)

”Coaching sopii mielestäni tilanteisiin, joissa ihminen on uusien haasteiden edessä. Tarpeen täytyy olla riittävän suuri ja lähteä ihmisestä itsestään. Minun kohdallani siirtyminen asiantuntijasta esimieheksi oli selvästi tällainen muutos. Jokaisen valmennuskerran lopputuloksena lähdin tekemään konkreettisia muutoksia arjessa. Olen parantanut toimintaani esimerkiksi siinä miten kommunikoin alaisteni kanssa nimenomaan vaikeista asioista. Valmennuksen ansiosta onnistuin välttämään muutamia selkeitä sudenkuoppia. On ollut mielenkiintoista, miten mielestäni abstrakteihin ongelmiin on löytynyt käytännöllisiä jippoja. Valmennuksen parhaat puolet liittyvät valmennuksen neutraliteettiin – valmennus on tilaisuus pohtia työhaasteita ”mitä minä ajattelen tästä” näkökulmasta. Valmennustapaamiset tarjoavat toimivan purkukanavan ajatuksille, jotka eivät vielä ole välttämättä kovin konkreettisia tai selkeästi ilmaistuja. Mikossa pidin erityisesti siitä, että hän pääsi varsin nopeasti ymmärrykseen mikä oli asian ydin. Jokaisen keskustelun lopuksi Mikon tapa keskustella siitä mitä aion tehdä seuraavaksi konkretisoi ja yhdisti käydyn keskustelun käytäntöön ja tulevaan toimintaan. Tämä käytäntö osittain muokkaisi ajatteluani jo keskusteluiden aikana; onko tämä tiedon palanen minulle hyödyllinen ja jos on niin missä ja miten.”

— Matti Vuorinen, Manager, Energy, UPM-Kymmene Oyj (Finland)

”Thank you Nonna for what you have achieved. Thanks to your coaching, I have managed to get out of a vicious circle. Having you by my side, gently holding my head out of the water, and helping me to take the first step out of it. It took me some months before I wrote this text, because I wanted to see if what we had done together would survive the time, and I am really happy to share that not only it did survive, but it continues even after this rather long period.”

— Nathalie Kuhn, Sales manager, Tieto Oyj (Finland)

”Olin urallani tienhaarassa, tietämättä mitä tehdä, kunnes tapasin Nonnan. Hänen oachingin avulla ja tuella oivalsin mitä haluan ja löysin tieni eteenpäin. Olen erittäin kiitollinen kaikesta mitä Nonna on tehnyt kanssani. Suosittelen häntä lämpimästi!”

— Tiina Mustalahti, Manager, Tieto Oyj (Finland)

”Coaching prosessin aikana kirkastui mm. mitä minä henkilökohtaisesti haluan ja uskaltauduin käsittelemään omia tuntemuksiani uudella tavalla. Nonna varovaisesti ravisteli esille syvätietoa itsestäni. Coaching syväluotasi vahvuuksiani ja löysin myös uusia ominaisuuksia itsestäni. Mielikuvaharjoitukset sekä sessioiden välissä tehdyt avartavat tehtävät varmistivat coaching tavoitteen toteutumisen. Coaching matkan täytti luottamus, tunneäly ja päämäärätietoisuus. Coaching auttoi minua määrittelemään tavoitteeni ja saavuttamaan ne. Coaching ansiosta olen myös päämäärätietoisempi oman itseni suhteen.”

— Minna Virtanen, Project Director, Tieto Oyj (Finland)

”Valmennuksessa oli parasta Mikon kuuntelukyky ja positiivisen tunnelman luonti sekä asioiden kääntäminen uusia näkökulmia avaavalla tavalla. Valmennuksen aikana suhtautumiseni asioihin on muuttunut vapaammaksi. Huomioin toisia enemmän tiimissä ja tämä on saanut positiivista huomiota tiimissä – myös tiimi on aktiivisempi oman toimintani kautta.”

— Juha Kortessalmi, Senior Portfolio Manager, Energy, UPM-Kymmene Oyj (Finland)

”Coaching on hyvä apu meille tietointensiivisen alan ihmisille, jotka painivat kovien ristipaineiden alla päivästä toiseen. Yritysten kannattaa panostaa coachingiin muiden valmennusta ja työhyvinvoinnin rinnalla.”

— Mika Vihervuori, CEO, Anvia Plc (Finland)

”Nonna on toiminut coachinani viimeisen 6 kuukauden ajan. Prosessi on ollut uutena johtajana todella palkitseva niin ammatillisesti kuin henkilökohtaisella tasollakin. Nonnan coachingin aikana olen kehittynyt johtajana reflektoinnin kautta ja kasvanut ihmisenä. Hän on pistänyt minut tutkimaan vanhoja ajattelumalleja, etsimään oman tapani johtaa ja tulokset sekä tiimilleni että liiketoiminnalle ovat olleet vaikuttavat. Kaiken kaikkiaan Nonnan coaching on auttanut minua valtavasti tässä muutoksessa. Hänen lähestymisensä coachingiin on sekä vaativa että pehmeä samaan aikaan, joka sopii minulle erittäin hyvin. Voin lämpimästi suositella Nonnaa jokaiselle joka haluaa matkata kohti parempaa, nykyaikaista johtajuutta.”
— Suvi Reinikkala, Marketing Director, Altia Oyj (Finland)

NOWENA® osallistujilta

”NOWENA on ollut ratkaiseva askel, alku prosessille, jonka tavoite on olla oma itseni kaikissa tilanteissa. Vain niin saan vapautettua koko potentiaalini. NOWENA auttaa elämään lopun elämääni onnellisempana ja tuottamaan enemmän iloa myös lähemmilleni. Sain myös paljon tietoja ja taitoja johtamiseen.”

— Mika Vihervuori, CEO, Anvia Plc (Finland)

“Nowena toi minulle johtajuuden ammattiosaamisen valtavaa näkökulman laajenemista ja uusien menetelmien käyttöönottoa. Myös elämänhallinta parani kokonaisvaltaisesti ja itsetuntemus ja -tietoisuus kasvoi huimasti. Suosittelen Nowenaa johtajille, joilla on halu aidosti lähteä isolle muutosmatkalle, uskallus paljastaa itsensä itselleen ja muille. Tämä ei ole “-ismi kurssi”, nopeaa ja helppoa tietä ei ole. Nowena on kokonaisvaltainen johtajuuden, itsensä ja elämänhallinan kehittämisen matka. Neuvoni Nowenaan lähtijälle on: Uskalla ja halua lähteä isolle muutosmatkalle itseäsi säästämättä. Mitä avoimempi ja rehellisempi olet, sitä enemmän hyödyt. Tsemppaa ja kannusta ryhmääsi. Heittäydy ja nauti!”

— Maarit Waskilampi-Kuikka, CIO, Espoon kaupunki (Finland)

”Minulla oli vuosien kokemus johtamisesta, takana lukematon määrä johtamisseminaareja ja pitkiä koulutusohjelmia ja siltikin tunne että jotain puuttuu. Tietoa ja kokemuksia oli omassa repussa paljon, mutta miten muuttaa ne käytännöiksi. Tällä taustalla tulin Nowenaan ja aloitin matkan, joka jatkuu edelleen nyt ohjelman päätyttyä. Erona aiempaan on varmuus – tiedän miten edelleen kehittyä johtajana ja mikä on johtamiseni filosofia. Nowena auttoi minua löytämään oman ääneni niin johtamisessa kuin kokonaisvaltaisesti elämässä. Mitä enempää voisi kehitysohjelmalta pyytää? Suosittelen Nowenaa lämpimästi kaiken nähneille ja kokeneille – syvä kurkistus omaan sisimpään avaa täysin uusia näkymiä. Nyt sanon ylpeänä: I am the voice. I am a Nowena® Leader.”

— Marketta Koivusalo, Head of Sales Process development, ABB Oy (Finland)

”Nowena on merkinnyt johtajuuden teeman syventämistä tasolle, jota en tiennyt olevan olemassakaan. Nowenassa käsiteltyjen aiheiden laajuus ja syvyys teki valmennuksesta poikkeuksellisen. Suosittelen tätä valmennusta johtajille, jotka aidosti haluavat johtajuudesta elämäntehtävän. Jos olet aloittamassa Nowena matkaa, ole mukana täysillä tai älä ollenkaan ja hyödynnä täysillä myös mahdollisuus reflektoida toisen Nowenalaisen kanssa modulien välillä.”

— Mikko Leino, Vice President, Vaasan Oy (Finland)

“Nowena merkitsi minulle ihmisenä kasvamista, tietoisuuden lisäämistä, johtajuuden koko skaalan läpikäymistä kokonaisvaltaisesti sekä loppuelämän suunnan vahvistamista. Suosittelen Nowenaa lämpimästi kaikille kokeneille johtajille, jotka haluavat kehittyä ihmisinä ja johtajina. Nowenan ainutlaatuisuus tulee valmennuksen sisällöstä, tunneskaalasta ja poikkeuksellisen henkilökohtaisesta vaikuttavuudesta. Jos olet saanut paikan Nowena matkalle, lähde mukaan uteliaana, avoimin mielin, ilman ennakkoasenteita. Ole valmis haastamaan aikaisemmat uskomuksesi ja ’tietosi’.”

— Carl Slätis, Toimitusjohtaja, Tilakeskus-liikelaitos, Espoon kaupunki (Finland)

”Nowena on ollut minulle tärkein ja vaikuttavin johtamisvalmennus jossa olen koskaan ollut mukana. Erityisen siitä teki se, että jouduin todella pohtimaan itseäni ihmisenä. Nowena matkan aikana joutui armottomasti myös näkemään omia puutteitaan johtajana, jota ilman en olisi noussut seuraavalle tasolle. Tavallinen leadership-valmennus, joita olen käynyt lukuisia, ei anna enää paljon uutta. Nowena antoi minulle enemmän kuin kaikki aikaisemmat leadership valmennukset yhteensä. Poikkeuksellista Nowenassa on koko ajattelutapa johtamiseen. Siinä keskitytään paljon toisen ihmisen kohtaamiseen, jonka perusta on se, että tuntee itsensä ja oman toiminnan taustalla vaikuttavat ajatukset ja uskomukset. Suosittelen Nowenaa kokeneille johtajille, jotka ovat jo kahlanneet erilaisia leadership valmennuksia vuosien ajan ja kokee, että ei enää saa niistä paljon uutta irti. On mielestäni välttämätöntä olla pitkähkö kokemus johtajana toimimisesta, lähteäkseen tälle uskomattomalle matkalle.”

— Anu Koskimäki, Toimitusjohtaja, M.A.S.I company Oy (Finland)

”Matka omaan itseeni on tuonut perspektiiviä ja kirkkautta siihen kuka olen ja millainen olen johtajana. Olen kyseenalaistanut pinttyneitä toimintatapoja, löytänyt johtajuuteen uudenlaista energiaa ja identiteettiä. Vuoden mittainen matka samassa johtajuuden vaiheessa olevien poikkeuksellisten ihmisten kanssa on antanut valmennukseen substanssia ja luonut elinikäisiä ystävyyssuhteita. Suosittelen Nowenaa monissa liemissä marinoituneille johtajille, jotka ovat valmiita kyseenalaistamaan johtamisensa ja nousemaan uudelle tasolle.”

— Jani Jääskeläinen, Senior Director, Avanade Oy (Finland)

”Nowena avasi oven johtajuuden toiseen ulottuvuuteen. Sellaiseen johtajuuteen, joka perustuu aidolle ymmärrykselle ihmisestä itsestään ja siitä mikä meihin vaikuttaa. Nonnalla on poikkeuksellinen kyky ja palo saada ihmiset rauhassa oivaltamaan asioita omista lähtökohdista käsin. Suosittelen johtajalle, joka on valmis kohtaamaan itsensä ja haluaa toteuttaa omat ja yrityksen unelmat.”

— Hannu Rahnasto, Vice President, Fazer Food services Oy (Finland)

”Vuosi paljasti omia ajatusmallejani, joiden olemassaolosta en ollut tietoinen. Em. ajatusmallit estivät kehittymistäni johtajana. Nowena ei päästä osallistujaa vähällä, kehittyminen on toisinaan kivuliasta. Nowena-ryhmän yhteishenki on poikkeuksellinen, vastaavaa en ole muualla kokenut. Suosittelen Nowenaa jo monessa liemessä keitetylle johtajalle, jolla on intohimoa kehittyä uudelle tasolle. Vinkit Nowenaan lähtijälle: Jätä ego kotiin ja heittäydy – ei siihen kuole. Ole rehellinen ennenkaikkea itsellesi. Ajan järjestäminen on joskus vaikeaa, priorisoi silti aina Nowena-päiviä.”

— Paula Stelander, HR director, Eniram (Finland)

”Tämä on sinulle kokenut johtaja, joka jo tiedät kaiken johtamisesta, mutta tiedät myös voivasi nostaa johtamisesi vielä aivan uudelle tasolle. Sinulle, joka olet kyllästynyt ramppaamaan valmennuksissa, joista saat vietyä yhden, kaksi asiaa arkeesi. Sinulle, joka itse asiassa etsit markkinoiden parasta johtamisvalmennusta.

Olet valmis jättämään egosi luokkahuoneen ulkopuolelle ja astumaan matkalle omiin syövereihisi rehellisesti ja kasvua tavoitellen. Olet valmis tutkimaan ja aukomaan juuri niitä johtajuuden aiheita, joita suurin osa mieluiten välttelisi, mutta jotka lopulta tekevät johtajuudesta poikkeuksellista ja erottavat huippujohtajat johtajista.

Suosittelen lämpimästi hakeutumaan Nowena-pöydän ääreen.”
— Tuulikki Saari, Service director, Fennia (Finland)

”Nowena on ollut huikea matka itseeni, missä olen nyt ja mihin haluan jatkossa, miten kasvan edelleen johtajana. Nowena on antanut mahtavan ryhmän ihmisiä, joiden kanssa on pohdittu yhdessä elämää ja opittu jokaisen omien kokemusten kautta, miten nostetaan johtamisen tasoa merkitykselliseksi. Nowena ei ole perinteinen oppimisympäristö, oppiminen tapahtuu reflektoiden, valmentavan johtamisen arkeen vieden ja itsensä likoon laittaen joka hetki. Tiimin jäsenet ovat kaikki poikkeuksellisia ihmisiä ja johtajia. Lontoon seminaarimatka on ”once in a lifetime experience”. Suosittelen Nowenaa vaativissa johtamis tehtäville oleville henkilölle, jolla on halu ja kiinnostus kehittyä edelleen ja saada koko potentiaali käyttöön.”

— Jaana Suvanto, Vice President, ABB Oy (Finland)

”Nowena matka merkitsi muutosta. Lähdin etsimään merkityksiä, mitä haluan, mitä se vaatii? Olenko tarpeeksi rohkea? Matka johti suuriin muutoksiin uralla. Olisinko tehnyt ilman Nowenaa, ehkä tai sitten en. Pääasia, että tapahtui. Nowena toi pysyvää ja näkyvää muutosta itseeni ja elämääni. Poikkeuksellista matkassa oli yhteinen jakaminen ja avoimuus. Suosittelen Nowenaa sellaiselle johtajalle, joka haluaa olla parempi. Ei hienompi ”titteli” vaan ihminen ja elämä.”

— Sakari Viitanen, Toimitusjohtaja, Fleet Innovation (Finland)

”Nowena merkitsi sisäistä kasvua, matkaa itseen ja omien vahvuuksien ja oman johtaja-identiteetin löytämistä. Nowena oli vuoden pituinen hieno matka samanhenkisten ihmisten kanssa johtamisen ytimeen. Keskusteluissa mentiin rohkeasti pintaa syvemmälle yhdessä oivaltaen ja oppien ja toisiamme tukien. Suosittelen Nowenaa kokeneelle johtajalle, joka on kiinnostunut kehittymisestä niin ihmisenä kuin johtajanakin.”

— Johanna Panula, Toimitusjohtaja, Novo Nordisk Oy (Finland)

”Ennen osallistumistani NOWENAan minulla oli sanonta: ”Hyville ihmisille tapahtuu hyviä asioita”. NOWENAn jälkeen jouduin tarkentamaan katsantokantaani ja muuttamaan sanontani muotoon: ”Hyvät ihmiset saavat hyviä asioita tapahtumaan”. NOWENA oli minulle ensimmäinen askel – tai pikemminkin valtava harppaus – pitkällä matkallani kohti parempaa johtajuutta. Tälle alkumatkalle en olisi voinut saada parempaa opasta. Nonnan kokemus, työkalupakki, sitoutuminen ja ennen kaikkea mahtava asenne ja oma esimerkki tekevät hänestä ehdottomasti parhaan leadership-kouluttajan, keneen olen koskaan törmännyt. Mitä sitten muuttui NOWENAn aikana ja sen jälkeen? Näitä asioita on paljonkin: Tiimi, positio organisaatiossa ja ennen kaikkea oma tapani toimia ja tehdä asioita. Konkreettisimmin tulos kuitenkin näkyy katsottaessa henkilöstötyytyväisyyskyselymme yhteydessä tehtävän esimieskyselyn tuloksia. Omalta kohdaltani tulokset nousivat 30% ja vetämäni henkilöesimiestiimin osalta 12% verrattuna edelliseen vuoteen. NOWENA siis vaikuttaa vääjäämättä paitsi itseesi, myös ihmisiin jotka ovat ympärilläsi, niin töissä kuin siviilissäkin. Jos siis haluat kehittyä leaderina, olet valmis heittäytymään ja selättämään esteet tavoitteittesi edestä on NOWENA juuri sinua varten. Voittamatonta estettä ei ole olemassakaan, kunhan vain opit katsomaan tarpeeksi tarkasti peiliin.”

— Mikko Lampinen, Head of Public Custom Solutions, Tieto Oyj (Finland)

”Olen perusluonteeltani aika asiapainotteinen perusinsinööri ja olen aina suhtautunut hyvin varauksellisesti kaikkin höhö-höhö koulutuksiin. Silti tämä Nowena koulutus ylitti odotukseni selkeästi. Valmennuksessa ei käyty läpi vain kauniita periaatteita, vaan perustavaa tasoa olevia asioita, jotka muuttivat selkeästi omaa tapaani johtaa ja elää yleisesti. Voin suositella kaikille, jotka haluavat oikeasti alkaa johtaa ihmisiä sen sijaan, että vain lukevat hienoista johtamisperiaatteista. Nämä opit ovat siirtyneet minulla suoraan käytäntöön.”

— Jussi Ahtikari, CTO, Virta Oy (Finland)

”NOWENA valmennuksen aikana tulin tietoisemmaksi mm. oman käyttäytymisen ja energiatason vaikutuksista omaan tiimiin, valmentavan johtamisen merkityksestä, läsnäolon merkityksestä ja omista vahvuuksistani johtajana. Uskon, että tästä on hyötyä johtamisessa jo lyhyellä, mutta erityisesti pitkällä aikavälillä. Johdettavilleni, itselleni ja koko yritykselle.”

— Jyrki Vainionpää, COO, Vapo Oy (Finland)

”Jos sinut on kutsuttu mukaan NOWENA valmennukseen, mieti ennen osallistumispäätöstäsi, oletko oikeasti valmis sitoutumaan ja laittamaan itsesi täysillä peliin? Valmennus on ”rankka”, mutta auttaa sinua kasvamaan ihmisenä ja johtajana. Lähtökohtana on, että olet jo ehtinyt johtaa erilaisia ihmisiä organisaation eri tasoilla. Olet myös tutustunut johtamisen teorioihin ja päässyt testaamaan niitä käytännössä. Sinulla tulisi olla myös intohimo uuden oppimiseen. Minulle NOWENA valmennus antoi työkaluja johtamisessa vastaantulevien haasteiden hoitamiseen ja henkilöstön täyden potentiaalin käyttöönottoon. Nyt tiedän paremmin kuinka erilaisten ihmisten kanssa etsitään ja löydetään polku strategian toteuttamiseen. Valmennusryhmässä löysin vertaistukea akuuttien haasteiden hoitamiseen ja sain mahdollisuuden verkottua eri positioissa olevien johtajien kanssa. Valmennuksen aikana opin tuntemaan itseni paremmin ja ymmärtämään vahvuuteni sekä hyväksymään heikkouteni. Sain myös mahdollisuuden pysähtyä miettimään mahdollista uutta suuntaa työssäni ja elämässäni. Jos päätät ottaa kutsun vastaan, et varmasti tule pettymään.”

— Pekka Nevamaa, Senior Customer Executive, Tieto Oyj (Finland)

”Nonnan vetämä NOWENA valmennus ja siihen investoitu aika on mahdollistanut oman johtajuuteni ja itseni reflektionnin todella syvällisesti. Olen nyt valmiimpi erilaisiin johtamishaasteisiin ja uskon tiimini pääsevän tavoitteisiin aiempaa menestyksekkäämmin.”

— Petri Ketola, Country manager, Avanade Finland Oy (Finland)

”NOWENA tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden oppia ymmärtämään oma rooli ”pelissä”. Valmennus luo johtajalle ”pelikirjan”, jossa on hyviä työkaluja pelin lukuun ja ohjaamiseen, joita johtaja tarvitsee ohjatakseen joukkueen erinomaiseen suoritukseen. Valmentautuminen kollegojen kanssa eri tasoilta ja eri puolilta organisaatiota, tarjoaa hyvän keskustelufoorumin, mahdollisuuden kokemusten vaihtoon sekä erinomaista sparrausta. NOWENA valmennus auttaa ymmärtämään muiden käyttäytymistä, miten erilaiseen käyttäytymiseen tulisi reagoida, sekä miten minun oma käyttäytyminen vaikuttaa muihin. Käytännön läheinen toteutustapa auttaa omaksumaan ja ymmärtämään asioita nopeasti. NOWENA valmennus edellyttää sitoutumista ja läsnäoloa, jotta siitä saa irti kokonaisuuden ja parhaan lopputuloksen – opin. Suosittelen!”

— Kaj Dahlström, Head of HR operations Finland, Tieto Oyj (Finland)

”Mahtawa tilaisuus oppia erilaisten ihmisten kokemuksista ja osaamisesta. Omat vahvuudet ja heikkoudet tulivat esille ja käsitykset vahvistuivat. Sain käytännönläheisiä työkaluja johtamisen työkalupakkiini. Valmennuksen oppimisympäristö (puitteet, aiheiden erilaiset käsittelytavat ja menetelmät) olivat erinomaiset. Kotitehtävät täydensivät vielä erittäin hienosti valmennusta. Uudelle NOWENA matkalle lähtijälle: Mitä enemmän annat, sitä enemmän saat!”

— Rauno Hammarberg, CSO, VR group Oy (Finland)

”Uskalla heittäytyä, ottaa aikaa tutustua itseesi ja luottaa ryhmän sparraukseen. Löydät varmasti itsestäsi uusia vahvuuksia, jotka kantavat koko elämän. Minä ainakin löysin! :)”

— Heli Partanen, Head of Consumer services, Telia Oyj (Finland)

”NOWENA valmennuksen myötä olen paremmin sinut oman itseni kanssa. Tunnistan omat vahvuudet ja heikkoudet selvemmin ja osaan ottaa ne huomioon johtamisessani.”

— Jukka Iivonen, Toimitusjohtaja, TDC hosting Oy (Finland)

”NOWENA oli turvapaikka elämänmittaisen johtamismatkani varrella. Valmennus antoi mahdollisuuden pysähtyä ja katsoa syvälle sisälle itseeni, sydämeeni ja sieluuni. NOWENA ryhmä oli (ja on edelleen) ystävyys, jossa avasin sydämeni luottamuksella ihmisille ympärilläni ja jossa annoin ja sain tukea kaikkien aikojen intensiivisimmässä oppimiskokemuksessa. Nonna, meidän omistautunut valmentaja, ohjasi minua lempeästi, mutta napakasti matkallani, jonka aikana määrittelin unelmani ja löysin johtajuuteni ytimen. Ollakseen kaikista abstraktein aihe opiskella, leadership aihe kääntyi NOWENA matkalla mitä käytännönläheisimmiksi muutoksiksi elämässäni ja työssäni johtajana. Nämä opit ja muutokset eivät haihdu, vaan säilyvät sydämessäni koko elämäni matkan.”

— Matti Vesala, Vice President, Telecom, Media & Entertainment and Energy & Utilities Finland & Baltics, Tieto Oyj (Finland)

”Minulle, ihmisenä ja Tiedon johtajana, NOWENA oli hieno kokemus, jonka aikana huomasin, että johtaminen niin itsensä kuin organisaationkin, on paljon moniulotteisempi kuin koskaan olin edes ajatellut. Ennen NOWENA valmennusta olin toiminut globaaleiden organisaatioiden johtotehtävissä yli kymmenen vuoden ajan ja uskoin nähneeni paljon niin Suomalaisten, Ruotsalaisten, Puolalaisten, Tshekkien, Intialaisten, Kiinalaisten ja jne. johtamisesta. Nonna omalla rautaisella ammattitaidolla pystyi tuomaan johtajuuteen aivan uusia ulottuvuuksia. Ihmisten toimintaa on nykyisin paljon helpompi ennakoida ja sitä kautta johtaa tehokkaammin. Minulle, ihmisenä, matka oli paljon ajatuksia herättävä ja toisinaan tunteellinenkin. NOWENA matka toi varmuutta uskoa itseeni ja luottaa omaan johtamiseeni. Kiitos Nonna”

— Jari Pirkola, Head of Unified Communication & Collaboration, Tieto Oyj (Finland)

”Globaali liiketalous pyörii yhä nopeampaa vauhtia. Jotta yritys pysyy pelissä mukana, täytyy jatkuvasti muuttaa organisaatiota ja toimintatapoja. Tämä vuorossaan vaatii paljon yrityksen johtajilta. On osattava johtaa verkostomaisia organisaatioita, jatkuvasti muuttuvia tilanteita, uusia tiimejä ja henkilöitä, usein monesta eri kulttuurista. Jotta tämä onnistuu, johtajan on osattava johtaa itseään, löytää oma äänensä ja osattava olla avoimesti oma itsensä. Hyvä johtajuus syntyy monen eri taidon summana. NOWENA vastaa tähän haasteeseen ja antaa nykyjohtajalle kaikki tärkeimmät työkalut ja oivallukset hyvään johtamiseen. NOWENA valmennus auttoi minua reilussa vuodessa sisäistämään asioita ja taitoja, joiden oppimiseen työn kautta olisi mennyt arviolta kymmenen vuotta. NOWENA oli minulle ”fast forward” valmennus!”

— Katarina Engblom, Vice President, Global Customer Executive, Avanade (Finland)

”NOWENA oli uudenlainen ja virkistävä tapa kehittää ja ajatella omaa johtamista. Miten johtaminen näkyy työyhteisössä ja kuinka vahvasti oma persoona vaikuttaa eri tilanteissa. Kurssikavereiden loistavat ajatukset, kokemukset ja keskustelut olivat antoisia.”

— Aija Räikkönen, Laskutuspäällikkö, ISS palvelut Oy (Finland)

”NOWENA valmennus antaa vertaisryhmän kanssa mahdollisuuden kasvaa johtajana, sekä oppia tuntemaan itsensä muiden silmissä ja omana itsenään. NOWENA luo tulevaisuuden johtajia, jotka pystyvät henkilökohtaisen kasvamisen, kovien ja pehmeiden arvojen, jatkuvan oppimisen ja ihmisläheisyyden kautta nostamaan organisaation johtamisen ja tavoitteisiin pääsemisen aivan uudelle tasolle. Kiitos Nonna loistavasta matkasta!”

— Pasi Salonen, Head of Continuous Services, Tieto Oyj (Finland)

”NOWENA on erilainen, innostava ja mielenkiintoinen tutustumismatka johtajuuteen ja erityisesti oman henkilökohtaisen johtamisen kehittämiseen. Valmennuksen parasta antia ovat oivaltava sisältö, itsensä haastaminen eri harjoitteilla sekä loistava ryhmä energisiä johtajia eri toimialoilta ja eri yrityksistä. Lisäksi vuoden kestävän jakson kuukausittaiset tapaamiset ovat erinomainen henkilökohtainen mahdollisuus pysähtyä kiireen keskellä ja pohtia itsensä kehittämistä sekä yrityksen johtamisen jatkuvaa parantamista.”

— Tuomas Qvick, Director, Halton Oy (Finland)

”Hyvää johtamista tarvitaan, jotta saataisiin loistavia tuloksia. NOWENAssa käytännöllisellä tavalla opitaan kaikki keskeinen hyvästä johtamisesta. Miten jaksat johtajana, miten motivoit, miten toimit erilaisten ihmisten kanssa, mitä on muun muassa hyvä päätöksen teko ja kaikkein tärkeintä, mitkä asiat näiden taustalla vaikuttavat. NOWENA -matkalla tunnistat mitä haluat elämältä ja johtamiselta ja mitkä ovat niitä asioita, jotka vievät päämäärääsi kohti ja mitä on esteenä. Oma läsnäoloni, energisyyteni ja päätöksenteon laatu muuttuivat omalla matkallani. Samalla ystävystyin samoja kysymyksiä kyselevien kollegojen kanssa.”

— Ari Hirvonen, Head of Enterprise Architecture and Cloud Transformation Consulting, Tieto Oyj (Finland)

”NOWENA on ollut matka, jonka aikana on kirkastunut oman elämän tasapaino ja oman hyvinvoinnin tärkeys. Huipputuloksia johtajana voi saavuttaa vain itsensä johtamisen kautta.”

— Mika Häkkinen, Vice President, End User Services, Tieto Oyj (Finland)

”Nowena matka on ollut mahtava! Olen saanut rutkasti lisää itsevarmuutta ja rohkeutta johtajana. Asiat joihin en aikaisemmin uskaltanut/osannut ottaa kantaa olen kääntänyt positiivisiksi haasteiksi. Olen löytänyt tekemisen fokuksen ja käytän yhä enemmän aikaani ihmisten johtamiseen ja valmentamiseen. Omat arvot ja arvostus näkyvät ajankäytössäni sekä töissä että vapaa-ajallani. Piirrän ison kuvan, Vision, ja yritän kommunikoida sitä mahdollisimman innostavasti ja isosti. Kiinnitän entistä enemmän huomiota energiatasooni, pidän itseni fyysisesti kunnossa ja luen enemmän kuin ennen.
Haastavaa muutoksessa on ollut iso määrä asioita joita olen kokenut tarpeelliseksi muuttaa omassa toiminnassani. Mutta pienin askelin olen vienyt oppimiani asioita käytäntöön. Asiat joita olemme käsitelleet eivät sinänsä ole olleet aivan uusia. Nowenan kautta olen sisäistänyt niiden tärkeyden ja saanut paljon hyviä vinkkejä miten ajaa muutokset tekemiseksi sopivin askelin.”
— Cedric Kamtsan, Johtaja, DNA Oy (Finland)

”Nowenan vuoden mittaisen matkan aikana tulin paremmin tietoiseksi mikä vaikuttaa toimintaani sekä ajatuksiini. Tunnistan nykyisin entistä helpommin omat vahvuuteni sekä heikkouteni, jolloin pystyn myös itseäni kehittämään sekä toimimaan vahvuuksieni kautta. Tärkein asia on kuitenkin ollut omien tunteiden ”ohjaamisen” ymmärtäminen, vaikkakin on myönnettävä että tällä sektorilla on vielä paljon tehtävää. Mielestäni olen myös entistä tasapainoisempi, sekä tyytyväisempi elämääni. Kaiken kaikkiaan, hieno ellei jopa Mahtawa matka.”
— Mika Tuohimetsä, Customer Executive, Tieto Oyj (Finland)

”Nowena vei minut matkalle itseeni muuttaen ajatteluani perustavanlaatuisesti – ja toivottavasti pysyvästi. Ilman Nowenaa en olisi ikinä ymmärtänyt kuinka monimutkainen ja monikerroksinen asia johtaminen on. Nowena osui elämässäni hyvin vaikeaan aikaan ja luulempa, että ilman Nowenaa ei haastava vuosi olisi saanut yhtä onnellista loppua kuin mitä sille loppujen lopuksi muodostui. Uusille Nowenalaisille haluan sanoa: Pidä mieli avoimena ja heittäydy parhaasi mukaan! Kaikella mitä teette on tavoite ja tarkoitus. Hienoa kasvun matkaa Sinulle – elämäsi tulee muuttumaan!”
— Anu Parma, Vice President, ICT & Digitalization, Stora Enso (Finland)

”Nowena-valmennus on ollut minulle kokonaisvaltaista persoonan kehittämistä. Olen oppinut ymmärtämään paremmin muiden käyttäytymistä ja se on auttanut minua toimimaan paremmin vuorovaikutustilanteissa. Olen oppinut tarkastelemaan itseäni, tunnistamaan motiivejani ja sitä kautta muuttamaan ajatuksiani ja tunteitani. Olen saanut työkaluja rauhoittumiseen ja rentoutumiseen. Tämä on kyllä PALJON! Kiitos!”
— Sari Saari, Director, Fazer Food Services (Finland)

Valmennusprosesseista

”Johtoryhmämme oli kasassa, rakenne oli viimeistelty ja toimintatavat sovittu. Silti jotain puuttui. Se jokin oli yhteinen, syvempi näkemys johtajan roolista sekä erinomaisesta johtamisesta ja sen voimasta vapauttaa energiaa koko organisaatiossa. Nonna ohjasi johtajuutemme uudelle tasolle ja kirkasti näkemyksemme leadershipistä lämpimän määrätietoisesti. Vaikutus ajatteluun ja päivittäiseen johtamiseen oli ilmeistä hämmästyttävän nopeasti ja koko organisaatio sai muutoksesta aivan uudenlaista voimaa. Voin varauksetta suositella Nonnan valmennusta jokaiselle joka haluaa elää erinomaisen johtajuuden kautta.”
— Mikko Leino, Head of Supply Chain Management, Suunto Oy (Finland)

”Johtotiimimme kokoonpano muuttui merkittävästi alkuvuonna. Kaipasimme tapaa, millä saamme yhteistyön käynnistettyä tehokkaasti. Avuksi saimme Nonnan, joka tehokkaalla ja päämäärätietoisella tavalla sai meidät toimimaan yhdessä ja samalla kukin meistä kehitti omaa johtajuuttaan. Nonnan valmennus oli erittäin ansiokasta ja voin suositella hänen sparraustaan muutostilanteissa.”

— Janne Yli-Äyhö, Johtaja, Tuotannot, YLE (Finland)

”Myyntijohdon valmennuksessa käsittelimme johtamisen ja johtajuuden muutosta ratkaisumyynnin näkökulmasta. Valmennus sai meidät yhtenäistämään käsityksemme asiakkuudenhoidosta ja ratkaisumyynnistä siten, että uusi ajattelu näkyy jatkossa koko organisaatiossamme. Valmennuksen teemoihin on palattu usein alue- ja myyntijohtajien välisissä keskusteluissa. Elementtejä valmennuksesta näkyy arjen johtamisessa ja johtajuudessa. Esimerkiksi alue- ja myyntijohtajat tähtäävät nyt rohkeammin kunnianhimoisimpiin tuloksiin ratkaisumyynnin keinoin.”

— Jyrki Vainionpää, COO, Vapo Oy (Finland)

”Lähdimme tilanteesta, jossa olimme päättäneet panostaa entistä enemmän markkinalähtöiseen ja asiakaskeskeiseen toimintatapaan. Päätöksen seurauksena Suunnolle perustettiin mm. uusi Business Line Manager –rooli draivaamaan liiketoiminnan kehitystä. Valmennukselta toivoimme paitsi tämän uuden roolin kirkastusta ja sisäistämistä myös uusia työkaluja liiketoiminnan kehittämiseen, ihmisten johtamiseen ja laajemminkin asioihin vaikuttamiseen. Kehitysohjelma oli monipuolinen ja sisälsi valmennuksen lisäksi mm. yritysvierailuja sekä projekti- ja lukutehtäviä. Noin vuoden kestäneen valmennuksen aikana ryhmään muodostui hyvä toisiaan tukeva henki, jota Nonna oli aktiivisesti luomassa. Mielestäni osallistujat saivat ohjelmasta uusia ideoita ja erityisesti itseluottamusta omaan johtamiseensa. Yksi markkinoilla oleva tuotekin alkoi tämän ohjelman projektina. Suosittelen Nonnaa yksilöille ja ryhmille, jotka haluavat ottaa vastuuta liiketoiminnan kehittämisestä ja aina vaan kehittää omaa johtamistaan.”

— Petra Rosvall, HR manager, Suunto Oy (Finland)

”Nonnan tapa valmentaa ja haastaa ajattelua on erinomaista. Hän auttoi johtoryhmämme jäseniä johtamisen kehittämisessä sekä johtoryhmätyöskentelyn parantamisessa. Hitsauduimme tiiminä yhteen hienosti ja yhteistyömme syventyi oleellisesti ja vieläpä lyhyessä ajassa. Loimme yhteisen kielen ja periaatteet. Ajattelumme ihmisten johtamisesta sai uudenlaista merkitystä. Voin suositella Nonnaa kaikille johtamisesta ja itsensä haastamisesta kiinnostuneille. Tulokset syntyvät panostamalla ihmisiin ja ihmisten hyvinvointi sekä kehittäminen ovat johtajan tärkein tehtävä!”

— Tuukka Farin, Head of Strategic Sourcing & Supply Chain Development, Vaisala Oyj (Finland)

”I had a situation where I needed to manage a challenging organizational change in a short timeframe with my leadership team. With the help of a tailor-made coaching program of Nonna, we were able to land the change exactly according to the plan, despite some unforeseen extra external challenges. I warmly recommend Nonna when you need a fast-forward in leadership development.”

— Katarina Engblom, Vice President, TeliaSonera (Finland)

”Fennian korvauspalvelun uudelleen organisoinnin sekä siihen liittyvien tavoitteiden toteutumisen varmistamiseksi halusimme panostaa johtamisen kehittämiseen. Muutoksen kohteena ei ollut pelkästään organisaation muoto, vaan tavoitteena oli yhtenäistää korvauspalveluiden toimintatapoja, luoda yhteinen tahtotila ja nostaa johtaminen uudelle tasolle, jotta Fennian korvauspalveluilla on valmius tuottaa asiakkailleen alan paras palvelukokemus. Nonnan vetämä valmennus oli kokonaisvaltainen ja vaikuttava. Osallistavan valmennuksen aikana käydyt keskustelut ja harjoitteet muokkasivat korvauspalveluiden esimiehistä johtajia. Valmennuksen aikana osallistujista muodostui yhtenäinen ryhmä, joka halusi ja uskalsi ratkoa niin helppoja kuin myös hankalampiakin haasteita keskenään. Merkittävä saavutus oli esimiesten välisen luottamuksen kasvattaminen ja sitä kautta yhteistyökyvyn kehittyminen yli organisaatiorajojen. Valmennuksen kautta saatiin luotua organisaatioomme yhtenäinen johtamismalli, jossa esimiehet keskittyvät aikaisempaa enemmän ihmisten johtamiseen valmentavalla johtamisotteella. Voin lämpimästi suositella Nonnaa ja vastaavaa johtajuuden valmennusta muutosvaiheessa oleville organisaatiolle, joilla on halu kehittää omaa osaamistaan henkilöstönsä johtamisessa.”

— Vesa-Matti Kultanen, Johtaja, Fennia (Finland)

”Johtoryhmämme oli uusi ja puolet jäsenistä oli vasta aloittaneet yrityksessämme. Meillä kaikilla oli eri käsitys johtoryhmän roolista, toimintatavoista ja johtamisesta. Nonnan avulla tarkensimme ensin tarinamme ja missiomme ja mitä ne oikeasti tarkoittavat. Tämä tehtiin yhdessä hallituksen kanssa ja laajennetun johtoryhmän kanssa. Nonnan saama palaute oli huikea. Hänen jämäkkä ja samalla lempeä tapa lähestyä vaikeitakin asioita on rakentava ja avoin. Hän sai kaikki aktiivisesti mukaan. Tämän jälkeen jatkoimme johtoryhmävalmennuksen kanssa ja Nonnan avulla loimme itsellemme uudet määritelmät ja tavan toimia. Johtajuutemme on nyt yhtenäistä, ohjaavaa ja päivittäistä. Tulemme varmasti käyttämään Nonnan osaamista jatkossakin ja voin vilpittömästi suositella häntä kaikkeen valmentamiseen, joka liittyy johtamiseen.”

— Ann Wahlroos-Jaakkola, Toimitusjohtaja, Picnic Yhtiöt Oy (Finland)

”Valmennuskokonaisuus kattoi menestyksellisen esimiestyön keskeiset osa-alueet: liiketoiminnan strategian toteuttamisen ja tiimin onnistuneen suorituksen varmistamisen. Nonna tuo oman laajan kokemuksensa kautta esiin käytännön esimerkkejä, jotka auttavat osallistujia hahmottamaan kokonaisuuksia. Valmennuksessa oli paljon interaktiivisuutta, mikä auttoi näkökulmien laajentamisessa ja aikaansai hyödyllistä keskustelua valmennukseen osallistujien ja valmentajan välillä. Valmennuksen osallistujat olivat erittäin tyytyväisiä valmennuksen antiin!”

— Kirsi Nyberg, Director, HR & Business Support, Halton (Finland)

”Reilu vuosi sitten muodostimme uuden johtoryhmän ja aloitimme yhdessä johtajuuden valmennusmatkan, joka on todella muuttanut ajatteluamme ja yhdistänyt meidät tiimiksi. Vaikka muutama johtoryhmän jäsen liittyi tiimiin vasta matkan varrella, olemme onnistuneet rakentamaan syvän luottamuksen ja tiiviin yhteistyön johtoryhmään. Nonna on ollut meille tärkeä kumppani tällä matkalla. Hän on mentoroinut, valmentanut, coachannut ja todella haastanut meitä. Olemme kiitollisia hänen tuestaan. Koen että meillä on nyt vahva tiimi, joka saa aikaan poikkeuksellisia tuloksia tulevaisuudessa. Nyt meillä on oikeanlainen johtajuuden ajattelu sekä työkalut joilla ravita ihmisten kasvua. Viimeiset kuukaudet olemme harjoitelleet coaching taitoja, joka on kriittinen osa uutta johtamistapaamme. Olemme oppineet valtavasti hyvin lyhyessä ajassa ja ihmiset ovat innokkaita viemään oivallukset käytäntöön ja oppimaan lisää. He näkevät jo nyt coaching lähestymistavan hyötyjä. Suosittelen Nonnaa johtajille ja johtoryhmille, jotka haluavat kehittää itseään ja sitä kautta saada yritys ja liiketoiminta menestymään.”

— Tuukka Farin, Head of Sourcing and Supply Chain Development, Vaisala (Finland)

Esitysten yleisöiltä

”Nonna on varauksetta yksi parhaista, jollei paras, leader, valmentaja, puhuja ja esiintyjä. Hänellä on mieletön osaaminen tällä alueella. Nautin myös suunnattomasti hänen tavastaan ottaa esimerkkejä omasta elämästään ja muilta alueilta, joiden avulla asiat on vieläkin helpompi ymmärtää. Sen todella näkee, että hän rakastaa sitä mitä hän tekee. Nonna on vain aivan mahtava!”

”Mieletön energia, läsnäolo ja yhteys yleisöön. Esityksen sisältö ja laajuus oli hyvin hyvin rajattu ja sitä oli helppo seurata.”

”Erittäin selkeä ja konkreettinen esitys. Hyviä esimerkkejä ja vinkkejä kirjoista, elokuvista jne. Nonna osaa erinomaisesti kuvata teorian käytännönläheisesti. Sai minut pohtimaan niin työ- kuin kotiasioita.”

”Aalto yliopiston luento oli todella loistava. Luennointityyli oli tietysti hyvin erilainen ja mukaansa tempaava, mutta myös itse asia sai minut pohtimaan aihetta enemmän. Ja totta tosiaan lähdin salista täynnä energiaa!”

”Nonna valmentaa meitä todella hyvin. Erinomaiset taidot, inhimillinen lähestymistapa.”

”Nonna oli erittäin hyvä, innostava ja motivoiva.”

”Erittäin selkeä esitys ja vaikuttavia esimerkkejä.”

”Kiitos erittäin palkitsevasta ja hyvin tehdystä esityksestä, juuri oikealla tasolla ja mahtavalla sisällöllä. Olin sekä liikuttunut että otettu tänään. Opin valtavasti ja sain monia uusia ideoita ja ajatuksia. Olen ylpeä siitä, että olen töissä tässä yrityksessä ja saan tehdä töitä erityisesti kaltaisesi leaderin kanssa. Ole juuri sellainen kuin olet johtajana, olet erinomainen.”

”Kiitos inspiroivasta leadership valmennuksesta viime perjantaina. Kun kuuntelen sinua, tulen iloiseksi. Luot tunteen ”tätä mina haluan”. Kovin monella ihmisellä ei ole tätä vaikutusta minuun. Kiitos.”

”Valtavat kiitokset tämänpäiväisestä vieraspuhuja vierailustasi. Osallistujat pitivät esitystä stimuloivana ja ajatuksia herättävänä. Kuulen valtavan monia puhuja ja on pakko todeta, että sinä olet kyllä yksi niistä harvoista todella erinomaisista puhujista. Arvostan todella että annoit meille aikaasi.”

”Kiitos Nonna hienosta koulutussessiosta tänään! Oli kyllä uskomatonta, miten pystyit live meetingin kautta pitämään hallussa tuon koulutuksen. Ehkä osa sen voimasta oli juuri siinä, että mitään esitettävää materiaalia ei ollut, vaan jokainen joutui keskittymään itse asiaan. Ja se toimi. En ole moista ennen kokenut. Oli mukava havaita että oli paljon asioita mitä on tullut tehtyä oikein. Nyt monikin asia vaan jäsentyi oikeisiin paikkoihin.”

”Viime luento oli aivan mahtava! Luennoitsija ja hänen tyylinsä luennoida oli todella hyvä. Keskittyminen luentoon oli sataprosenttista. Luennoitsija oli myös todella innostava.”

”Nonna antoi todella ajattelemisenaihetta.”

”En ole milloinkaan nähnyt sinua ’livenä’, mutta olen kuullut puhuttavan, että olet todella karismaattinen esiintyjä varsinkin livenä. Todella paljon kiitoksia äskeisestä paljon ajatuksia herättäneestä Leadership virtuaali meetingistä. Vaikka se oli virtuaali meeting, sait jotenkin upeasti välittymään kaiken tänne lankojenkin päähän, uskomaton esitys!! Englannin kieli ei ole vahvimpia osa-alueitani, mutta sinä puhut todella selkeästi, sinua on mukava ja helppo kuunnella.”

”Selkeä ja ymmärrettävä esitys. Erinomaisia ja innostusta herättäviä harjoituksia.”

”Hienoa työtä, taas kerran, todella kosketit yleisöä ja yksinkertaisella tavalla, sait toimitusten johtajat jakamaan pelkojaan ja toiveitaan. Hienoa työtä!”

”Kiitos Nonna vielä kerran inspiroivasta valmennus sessiosta. Pidän tavastasi boostata leadershippiä.”

”Todella hyvä, tehokas ja innostava tapa tuoda asioita esille. Johtaa oivaltamiseen. :)”

”Olen tähän mennessä nähnyt useita esityksiä yrityksemme strategista, mutta tämä oli ensimmäinen kerta kun ymmärsin sen todella.”