Palautteita valmennusprosesseista

”Johtoryhmämme oli kasassa, rakenne oli viimeistelty ja toimintatavat sovittu. Silti jotain puuttui. Se jokin oli yhteinen, syvempi näkemys johtajan roolista sekä erinomaisesta johtamisesta ja sen voimasta vapauttaa energiaa koko organisaatiossa. Nonna ohjasi johtajuutemme uudelle tasolle ja kirkasti näkemyksemme leadershipistä lämpimän määrätietoisesti. Vaikutus ajatteluun ja päivittäiseen johtamiseen oli ilmeistä hämmästyttävän nopeasti ja koko organisaatio sai muutoksesta aivan uudenlaista voimaa. Voin varauksetta suositella Nonnan valmennusta jokaiselle joka haluaa elää erinomaisen johtajuuden kautta.”
— Mikko Leino, Head of Supply Chain Management, Suunto Oy (Finland)

”Johtotiimimme kokoonpano muuttui merkittävästi alkuvuonna. Kaipasimme tapaa, millä saamme yhteistyön käynnistettyä tehokkaasti. Avuksi saimme Nonnan, joka tehokkaalla ja päämäärätietoisella tavalla sai meidät toimimaan yhdessä ja samalla kukin meistä kehitti omaa johtajuuttaan. Nonnan valmennus oli erittäin ansiokasta ja voin suositella hänen sparraustaan muutostilanteissa.”

— Janne Yli-Äyhö, Johtaja, Tuotannot, YLE (Finland)

”Myyntijohdon valmennuksessa käsittelimme johtamisen ja johtajuuden muutosta ratkaisumyynnin näkökulmasta. Valmennus sai meidät yhtenäistämään käsityksemme asiakkuudenhoidosta ja ratkaisumyynnistä siten, että uusi ajattelu näkyy jatkossa koko organisaatiossamme. Valmennuksen teemoihin on palattu usein alue- ja myyntijohtajien välisissä keskusteluissa. Elementtejä valmennuksesta näkyy arjen johtamisessa ja johtajuudessa. Esimerkiksi alue- ja myyntijohtajat tähtäävät nyt rohkeammin kunnianhimoisimpiin tuloksiin ratkaisumyynnin keinoin.”

— Jyrki Vainionpää, COO, Vapo Oy (Finland)

”Lähdimme tilanteesta, jossa olimme päättäneet panostaa entistä enemmän markkinalähtöiseen ja asiakaskeskeiseen toimintatapaan. Päätöksen seurauksena Suunnolle perustettiin mm. uusi Business Line Manager –rooli draivaamaan liiketoiminnan kehitystä. Valmennukselta toivoimme paitsi tämän uuden roolin kirkastusta ja sisäistämistä myös uusia työkaluja liiketoiminnan kehittämiseen, ihmisten johtamiseen ja laajemminkin asioihin vaikuttamiseen. Kehitysohjelma oli monipuolinen ja sisälsi valmennuksen lisäksi mm. yritysvierailuja sekä projekti- ja lukutehtäviä. Noin vuoden kestäneen valmennuksen aikana ryhmään muodostui hyvä toisiaan tukeva henki, jota Nonna oli aktiivisesti luomassa. Mielestäni osallistujat saivat ohjelmasta uusia ideoita ja erityisesti itseluottamusta omaan johtamiseensa. Yksi markkinoilla oleva tuotekin alkoi tämän ohjelman projektina. Suosittelen Nonnaa yksilöille ja ryhmille, jotka haluavat ottaa vastuuta liiketoiminnan kehittämisestä ja aina vaan kehittää omaa johtamistaan.”

— Petra Rosvall, HR manager, Suunto Oy (Finland)

”Nonnan tapa valmentaa ja haastaa ajattelua on erinomaista. Hän auttoi johtoryhmämme jäseniä johtamisen kehittämisessä sekä johtoryhmätyöskentelyn parantamisessa. Hitsauduimme tiiminä yhteen hienosti ja yhteistyömme syventyi oleellisesti ja vieläpä lyhyessä ajassa. Loimme yhteisen kielen ja periaatteet. Ajattelumme ihmisten johtamisesta sai uudenlaista merkitystä. Voin suositella Nonnaa kaikille johtamisesta ja itsensä haastamisesta kiinnostuneille. Tulokset syntyvät panostamalla ihmisiin ja ihmisten hyvinvointi sekä kehittäminen ovat johtajan tärkein tehtävä!”

— Tuukka Farin, Head of Strategic Sourcing & Supply Chain Development, Vaisala Oyj (Finland)

”I had a situation where I needed to manage a challenging organizational change in a short timeframe with my leadership team. With the help of a tailor-made coaching program of Nonna, we were able to land the change exactly according to the plan, despite some unforeseen extra external challenges. I warmly recommend Nonna when you need a fast-forward in leadership development.”

— Katarina Engblom, Vice President, TeliaSonera (Finland)

”Fennian korvauspalvelun uudelleen organisoinnin sekä siihen liittyvien tavoitteiden toteutumisen varmistamiseksi halusimme panostaa johtamisen kehittämiseen. Muutoksen kohteena ei ollut pelkästään organisaation muoto, vaan tavoitteena oli yhtenäistää korvauspalveluiden toimintatapoja, luoda yhteinen tahtotila ja nostaa johtaminen uudelle tasolle, jotta Fennian korvauspalveluilla on valmius tuottaa asiakkailleen alan paras palvelukokemus. Nonnan vetämä valmennus oli kokonaisvaltainen ja vaikuttava. Osallistavan valmennuksen aikana käydyt keskustelut ja harjoitteet muokkasivat korvauspalveluiden esimiehistä johtajia. Valmennuksen aikana osallistujista muodostui yhtenäinen ryhmä, joka halusi ja uskalsi ratkoa niin helppoja kuin myös hankalampiakin haasteita keskenään. Merkittävä saavutus oli esimiesten välisen luottamuksen kasvattaminen ja sitä kautta yhteistyökyvyn kehittyminen yli organisaatiorajojen. Valmennuksen kautta saatiin luotua organisaatioomme yhtenäinen johtamismalli, jossa esimiehet keskittyvät aikaisempaa enemmän ihmisten johtamiseen valmentavalla johtamisotteella. Voin lämpimästi suositella Nonnaa ja vastaavaa johtajuuden valmennusta muutosvaiheessa oleville organisaatiolle, joilla on halu kehittää omaa osaamistaan henkilöstönsä johtamisessa.”

— Vesa-Matti Kultanen, Johtaja, Fennia (Finland)

”Johtoryhmämme oli uusi ja puolet jäsenistä oli vasta aloittaneet yrityksessämme. Meillä kaikilla oli eri käsitys johtoryhmän roolista, toimintatavoista ja johtamisesta. Nonnan avulla tarkensimme ensin tarinamme ja missiomme ja mitä ne oikeasti tarkoittavat. Tämä tehtiin yhdessä hallituksen kanssa ja laajennetun johtoryhmän kanssa. Nonnan saama palaute oli huikea. Hänen jämäkkä ja samalla lempeä tapa lähestyä vaikeitakin asioita on rakentava ja avoin. Hän sai kaikki aktiivisesti mukaan. Tämän jälkeen jatkoimme johtoryhmävalmennuksen kanssa ja Nonnan avulla loimme itsellemme uudet määritelmät ja tavan toimia. Johtajuutemme on nyt yhtenäistä, ohjaavaa ja päivittäistä. Tulemme varmasti käyttämään Nonnan osaamista jatkossakin ja voin vilpittömästi suositella häntä kaikkeen valmentamiseen, joka liittyy johtamiseen.”

— Ann Wahlroos-Jaakkola, Toimitusjohtaja, Picnic Yhtiöt Oy (Finland)

”Valmennuskokonaisuus kattoi menestyksellisen esimiestyön keskeiset osa-alueet: liiketoiminnan strategian toteuttamisen ja tiimin onnistuneen suorituksen varmistamisen. Nonna tuo oman laajan kokemuksensa kautta esiin käytännön esimerkkejä, jotka auttavat osallistujia hahmottamaan kokonaisuuksia. Valmennuksessa oli paljon interaktiivisuutta, mikä auttoi näkökulmien laajentamisessa ja aikaansai hyödyllistä keskustelua valmennukseen osallistujien ja valmentajan välillä. Valmennuksen osallistujat olivat erittäin tyytyväisiä valmennuksen antiin!”

— Kirsi Nyberg, Director, HR & Business Support, Halton (Finland)

”Reilu vuosi sitten muodostimme uuden johtoryhmän ja aloitimme yhdessä johtajuuden valmennusmatkan, joka on todella muuttanut ajatteluamme ja yhdistänyt meidät tiimiksi. Vaikka muutama johtoryhmän jäsen liittyi tiimiin vasta matkan varrella, olemme onnistuneet rakentamaan syvän luottamuksen ja tiiviin yhteistyön johtoryhmään. Nonna on ollut meille tärkeä kumppani tällä matkalla. Hän on mentoroinut, valmentanut, coachannut ja todella haastanut meitä. Olemme kiitollisia hänen tuestaan. Koen että meillä on nyt vahva tiimi, joka saa aikaan poikkeuksellisia tuloksia tulevaisuudessa. Nyt meillä on oikeanlainen johtajuuden ajattelu sekä työkalut joilla ravita ihmisten kasvua. Viimeiset kuukaudet olemme harjoitelleet coaching taitoja, joka on kriittinen osa uutta johtamistapaamme. Olemme oppineet valtavasti hyvin lyhyessä ajassa ja ihmiset ovat innokkaita viemään oivallukset käytäntöön ja oppimaan lisää. He näkevät jo nyt coaching lähestymistavan hyötyjä. Suosittelen Nonnaa johtajille ja johtoryhmille, jotka haluavat kehittää itseään ja sitä kautta saada yritys ja liiketoiminta menestymään.”

— Tuukka Farin, Head of Sourcing and Supply Chain Development, Vaisala (Finland)